interir-sov-1.jpginterir-soverom1.jpginterir-inngang.jpginterir-spis.jpginterir-stue.jpgfasade-mot-park.jpgfasade-mot-gata.jpgfasade-takark.jpgplan-6-etasje.jpgsnitt.jpg

Camilla Colletts vei

Sted: Oslo
Størrelse: 250 m²
Status: Ferdigstilt 2015Prosjektet omfatter renovasjon av en eldre bygård og bruksendring av råloft til tre leiligheter. De nye takarkene ligger tilbaketrukket fra gesimsen i takets nedre del. De er enkeltstående og har en vertikal form som ligger i akse med underliggende vinduer i fasaden, eller er ordnet i annen rytme som spiller sammen med fasaden. De ivaretar bygårdens helhetlige uttrykk og overstiger ikke mer enn en tredel av tak-bredden. Takarken ytterst på hjørnet hever bygningens status og gir spennende og sjeldne romvirkninger. Husets form spisser seg mot et gatekryss og det arkitektoniske uttrykket er ivaretatt med en takark på hjørnet. Taket og arkene er kledd i mørke grå metallplater med knappe detaljer. Taktekkingen på arkene er trukket fram rundt vinduene for å gi en letthet i detaljeringen. Alle enhetene har egne takterrasser. Høyden på arkene skaper en interessant romlig karakter innvendig. Den nye planløsningen søker å aktivisere rommene som oppstår under takarkene. Alle vinduene kan åpnes i sin helhet og fungerer derfor som franske balkonger, der brystningen på vinduene danner rekkverk. På grunn av kompliserte romforløp er materialbruken forsøkt begrenset for å gi et rolig inntrykk. Det er benyttet eik på gulv og på innvendige flater i takarkene, vegger og kjøkken er holdt i hvitt og bærende murvegger er pusset.


Kandidat Oslo bys Arkitekturpris 2016
Foto: Luma foto

Share