9355-001-kopi.jpg
9355-055-kopi.jpg
9355-011-kopi.jpg
9355-017-kopi-kopi.jpg
9355-020-kopi.jpg
9355-062-kopi.jpg
9355-022-kopi.jpg
9355-026-kopi.jpg
plan-kopi-1.jpg
snitt-kopi-1.jpg
9355-001-kopi.jpg9355-055-kopi.jpg9355-011-kopi.jpg9355-017-kopi-kopi.jpg9355-020-kopi.jpg9355-062-kopi.jpg9355-022-kopi.jpg9355-026-kopi.jpgplan-kopi-1.jpgsnitt-kopi-1.jpg

Sand sag og trevare

Sted: Sandefjord
Størrelse: 90 m²
Ferdigstilt: 2009
Fotograf: Åke E:son Lindman


Erstatningsbygg for eldre sagbygning. Prosjektet viderefører prinsippene rundt den opprinnelige bygningen; når bygget er i bruk fremstår det som en åpen struktur hvor lemmer er fjernet for å kunne håndtere lange stokker/tre-emner. Den nye bygningen oppleves også som en åpen struktur når den er i bruk. Rammeverkskonstruksjonen er videreført. Videre er det et skikt med glass/værhud før lemmene pakker inn volumet slik det opprinnelig var. Strukturen videreføres med et moderne uttrykk, nå som verksted/festsal/lekerom/showroom med mer.

The new building is a substitute for an older sawmill building. The project adapts the principles of the earlier building; when the building was in use it was experienced as an open structure with the shutters removed to handle the large dimensions of the lumber. The new building has the same expression of an open structure when in use. The construction system of wooden frames is reinterpreted in the new building, with a layer of glass with shutters that close off the original volume. There is a continuity in the structure with a modern expression and a new range of flexible uses as workshop, event hall, playroom and showroom.