dscf1827-kopi.jpg
dscf1788-hdr-kopi.jpg
dscf1613-justert-kopi.jpg
dscf1943-kopi.jpg
dscf1703-kopi.jpg
dscf1653.jpg
dscf1811-kopi.jpg
dscf1593-justert-kopi.jpg
dscf1896-hdr-kopi.jpg
dscf1927-kopi.jpg
plan-1-10.jpg
plan-2-12.jpg
plan-3-1.jpg
fasade-snitt-1.jpg
fasade-snitt-2.jpg
dscf1827-kopi.jpgdscf1788-hdr-kopi.jpgdscf1613-justert-kopi.jpgdscf1943-kopi.jpgdscf1703-kopi.jpgdscf1653.jpgdscf1811-kopi.jpgdscf1593-justert-kopi.jpgdscf1896-hdr-kopi.jpgdscf1927-kopi.jpgplan-1-10.jpgplan-2-12.jpgplan-3-1.jpgfasade-snitt-1.jpgfasade-snitt-2.jpg

Vækerø rekkehus

Sted: Vækerø, Oslo
Størrelse: 6 x rekkehus 153 m²
Ferdigstilt: 2022
Fotograf: Ruben Ratkusic

Kommunen hadde en visjon om å utvikle tomten innenfor en småhus-skala, og derfor ble prosjektet tegnet som seks rekkehus fordelt over tre etasjer.

En betydelig utfordring lå i å maksimere fasadearealet for å romme ønsket antall rom med vinduer i de smale enhetene. For å møte dette behovet ble to strategiske grep tatt: enhetene ble rotert i rekken, samtidig som det ble integrert inngangspatioer mellom dem. Disse patioene ikke bare forbedrer den visuelle forbindelsen mellom inne og ute, men tillater også mer naturlig lys å strømme inn i volumene. Det var også et mål å unngå en monoton lang fasade som kunne bryte med skalaen til de omkringliggende småhusene.

I den videre utviklingen av det visuelle konseptet, ble det lagt vekt på å skape en harmonisk helhet mellom de seks boligene samtidig som hver enkelt husning fremstår som en individuell enhet. En langsgående bjelke med spilevegger ble introdusert for å binde alle husene sammen og definere patioer samt inngangsatrier. Den horisontale strukturen ble nøye tilpasset til de elegante vertikale furutrærne på tomten, og den lange bjelken bidro til å knytte prosjektet til det eksisterende miljøet og gi det en distinkt karakter.

Vårt mål var å utvikle et rekkehusprosjekt som maksimerte potensialet på tomten for denne typen boliger, med særlig vekt på de formelle og romlige relasjonene mellom de ulike enhetene.